Muafiyet

MUAFİYET
Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, ders muafiyeti için 28 Eylül - 02 Ekim 2015 kadar programların bulunduğu Fakülte/MYO Bölüm Sekreterliklerine transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.
*İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yeni programına eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. Başarılı sayılan dersler genel akademik not ortalamalarına katılır.

ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

  • Lisans ve Ön lisans programlarını kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerimiz için Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 3 EKİM 2015 tarihinde saat: 14:00’de Bayburt Eğitim Fakültesinde, İlahiyat Fakültesini kazanan öğrencilerimizin Arapça muafiyet sınavı 28 EYLÜL 2015 tarihinde saat: 10:00’da İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır. 

    1. Bu sınavlara girmek isteyen öğrencilerin belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmaları gerekmektedir.
    2. Bu sınavlarda yeterli not alan öğrencilerimiz, öğrenimleri süresince okutulan zorunlu yabancı dil (İngilizce) derslerinden veya zorunlu Arapça derslerinden muaf sayılacaklardır. Alınan notlar, yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılacak ve notlar, Harfli Başarı Notu olarak işlenecektir.
 
  Tekil Ziyaretçi : 1327
Toplam Ziyaretçi : 2548